Hvad kan jeg sige om mig, jeg:

- er 59 år, og gift med Dorthe

- har to børn, og en svigersøn
- har et skønt barnebarn og en på vej

- har i 20 år uafbrudt været valgt  for liste A i kommunalbestyrelsen

- er aktiv i Socialdemokratiet, lokalt og på landsplan i hovedbestyrelsen

- er HK lokalrådsformand i Thisted, og medlem af  bestyrelsen i HK Nordjylland

Medmenneskelighed og de nære enkle ting i hverdagen.
Bæredygtighed, og grønne løsninger naturligt i det vi gør, byggegrunde bredt i hele kommunen, sikre skole og pendler ruter til cyklisterne, og ikke mindst en smidig og hurtig sagsbehandling, det er med til at fastholde decentrale løsninger i
kommunale kerneopgaver.ET LILLE KLIK

på banneret herunder, og 
så har du muligheden for at 
give mig et like
og følge min facebook.

Her opdaterer jeg flittigt om mit aktive faglige og politiske liv.